Skolen udvides


Den nuværende sløjdbygning, hvor familien Møller Nielsen boede i den ene ende, mens der i den anden ende ud mod Ebbesvej var et klasselokale


Aage Møller Nielsen har været oppe på taget af nybygningen og taget et billede ud over skolegården. Midt i skolegården ses den gamle toiletbygning, som blev revet ned inden indvielsen af nybygningerne


Den nyasfalterede skolegård med Aage Møllers Volvo


Den nyopførte sydfløj


Den nyopførte østbygning


Flaget hejses i forbindelse med indvielsen af de nye bygninger